การดำรงชีวิตในสังคม

      images (7)

                 aom_za_20060803214750 สังคมครอบครัว aom_za_20060803214750

อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น  จะมีกิจกรรมร่วมกันอยู่สม่ำเสมอ  บิดามารดาให้ความไว้วางใจ

เนื่องจาก

–     ประพฤติตนเป็นลูกที่ดีของบิดามารดา

–     เชื่อฟังคำสั่งสอน  ตักเตือนของบิดามารดา

–      ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่น้อง

–     ช่วยทำงานบ้านตามความสามารถที่จะทำได้

               aom_za_20060803214750 สังคมในโรงเรียนaom_za_20060803214750

เป็นที่ไว้วางใจของครูบาอาจารย์และเพื่อนๆ  โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำตลอด  เช่น

  1. งานพิธีทำบุญขึ้นอาคารใหม่
  2. งานกีฬาสีโรงเรียน
  3. งานชมรมพ่อค้า (  เชียงคำไนท์แฟร์  )
  4. ทัศนศึกษานอกสถานที่
  5. งานกาดมั่วครัวแลง
  6. งานวันภาษาไทยแห่งชาติ
  7. งานวันแม่แห่งชาติ
  8. งานวันลอยกระทง
  9. งานอนุสรณ์ผู้เสียสละ

                aom_za_20060803214750 สังคมในชุมชaom_za_20060803214750 

 

เป็นเยาวชนที่ได้รับการยอมรับ  ทุกครั้งที่มีกิจกรรมจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

เช่น

1.   ร่วมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา

2.   งานทอดผ้าป่า

3.   งานวันลอยกระทง

4.    งานกีฬาในหมู่บ้าน

 

42841

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s