ปฏิทินบันทึกรอบเดือน(นับระยะปลอดภัยได้) อัพเดทปี 2013

ปฏิทินบันทึกรอบเดือน

ทำไมเราจึงควรบันทึก “รอบเดือน”

การจดบันทึก “รอบเดือน” เป็นวิธีการที่ช่วยให้เราสังเกตการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของร่างกายที่เกิดขึ้น ทั้งในช่วงก่อนและหลังการมีประจำเดือน รวมถึงอาการต่างๆ ในระหว่างมีประจำเดือน

การจดบันทึกรอบเดือน ทำให้เราทราบระยะรอบเดือนของตนเอง ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ในกรณีที่เรามีรอบเดือนสม่ำเสมอ ก็จะสามารถคาดประมาณวันไข่ตก สามารถใช้วิธีคุมกำเนิดแบบนับระยะปลอดภัย หากต้องการมีลูก เมื่อเราทราบช่วงระยะไข่ตกจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้

วิธีการบันทึก “รอบเดือน”

ให้บันทึก วันแรก ของการมีประจำเดือน

ปฏิทินบันทึกรอบเดือน

  • หากเป็นเส้นตรง วันแรกของการมีประจำเดือนในแต่ละเดือนเรียงต่อกันเป็นเส้นตรง แสดงว่าประจำเดือนมีรอบระยะคงที่ 28 วัน
  • เส้นทแยงมุมต่ำลง วันแรกของการมีประจำเดือนเรียงต่อกันเป็นเส้นทแยงมุมต่ำลงเรื่อยๆ แสดงว่าประจำเดือนมีรอบระยะคงที่แบบมากกว่า 28 วัน
  • เส้นทแยงมุมสูงขึ้น วันแรกของการมีประจำเดือนเรียงต่อกันเป็นเส้นทแยงมุมสูงขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่าประจำเดือนมีรอบระยะคงที่แบบสั้นกว่า 28 วัน
  • เส้นลักษณะสลับฟันปลา ถ้าวันแรกของการมีประจำเดือนแต่ละเดือนไม่เรียงต่อกัน มีลักษณะขึ้นลงสลับกันไปสูงบ้างต่ำบ้าง แสดงว่าเรามีระยะรอบเดือนไม่คงที่

แล้ววันไหนที่มีการตกไข่?

ให้จดวันแรกที่มีประจำเดือน นับย้อนหลังไป 14 วัน เช่น รอบเดือน 28 วัน (การบันทึกเป็นเส้นตรง) จะตกไข่วันที่ 14 ของรอบเดือน, ถ้ารอบเดือน 30 วัน (การบันทึกเป็นเส้นทแยงมุม) จะตกไข่วันที่ 16 ของรอบเดือน คนที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ จะมีปัญหาเรื่องการตกไข่

ปฏิทินบันทึกรอบเดือน Update 2013

ปฏิทินบันทึกรอบเดือน (นับระยะปลอดภัยได้)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ปฏิทินบันทึกรอบเดือน” ได้ที่นี่.. :
(copy link ไปเปิดหน้าใหม่ค่ะ) New!! 2013

http://www.4shared.com/office/LZCHhK6q/_online.html

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก talkaboutsex.thaihealth

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s